Loading...
ติดต่อกลับ
ชื่อเต็ม
ยูสเซอร์เนม
เบอร์โทรติดต่อ *
Loading...

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์นั้นสำคัญมากสำหรับ Entaplay และเจ้าของหรือผู้ให้บริการ Entplay (“บริษัท” หรือ “เรา”) มีความมุ่งมั่นที่จะเก็บเป็นความลับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเรียกเก็บจากคุณเพื่อความต่อเนื่องในการเดิมพันออนไลน์กับ ENTAPLAY.COM (“เว็บไซต์”)

โดยการใช้งานเว็บไซต์ คุณยินดีที่จะยอมรับเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการ คุณยินยอมที่จะแสดงการเรียกเก็บ การเก็บรักษา การใช้และการเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

บทนำ

เว็บไซต์นี้ดูแลโดยบริษัท เรายึดมั่นความเป็นส่วนตัวในการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างเคร่งครัด เราต้องการให้การบริการดำเนินไปด้วยความปลอดภัยและสนุกสนานในสภาพแวดล้อมสำหรับผู้เล่น เราแนะนำให้คุณอ่าน “นโยบายความเป็นส่วนตัว” อย่างละเอียด เนื่องจากในเนื้อหานี้จะอธิบายถึงการใช้งานข้อมูลหรือการเรียกเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์

ในการที่จะให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบ บางครั้งเราอาจจำเป็นที่จะต้องเรียกเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้กล่าวถึงการใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ได้ถูกเรียกเก็บในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ยังแสดงถึงข้อมูลการเกี่ยวกับการใช้คุกกี้

ในบางกรณีอาจมีการเรียกเก็บเอกสารส่วนตัวจากคุณเช่น ชื่อ-นามสกุลรหัสไปรษณีย์ อีเมล เบอร์ติดต่อ วันเดือนปีเกิดหรือข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้การบริการสามารถดำเนินต่อไปได้ (แสดงผ่านทางเว็บไซต์ของเราหรือผ่านทางผู้ให้บริการ) เมื่อคุณได้แสดงข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา เราจะปฎิบัติกับข้อมูลดังกล่าวภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะปฎิบัติตามกฏหมายปัจจุบันและจะมุ่งปฎิบัติไปในตามแนวทางปัจจุบันที่ดีที่สุด

เราอาจมีการตรวจสอบการใช้งานในเว็บไซต์ของคุณ ในที่นี่รวมทั้งการตรวจสอบจำนวนครั้งการเข้าชมเว็บไซต์ หน้าที่คุณใช้งาน และที่โดเมนเข้าใช้งาน ข้อมูลเหล่านี้ช่วยเราพัฒนาความเข้าใจต่อผู้เล่น ข้อมูลบางส่วนจะถูกรวบรวมไว้เป็นสถิติ นั่นหมายถึงเราไม่สามารถที่จะระบุเลือกเป็นข้อมูลรายบุคคลได้

ข้อมูลใดบ้างที่ถูกเรียกเก็บและวัตถุประสงค์

เป้าหมายหลักของเราในการรวบรวมข้อมูลที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้คือเพื่อให้คุณผู้ใช้มีประสบการณ์ในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์และบริการที่หลากหลายจากเรา ("บริการ") และเพื่อการบริการที่ดียิ่งขี้นต่อลูกค้าและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เราเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานสามประเภทที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา: (ก) ข้อมูลส่วนบุคคล; (ข) ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อ; และ (ค) ข้อมูลรวม ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลที่ไม่ประสงค์ออกนามและข้อมูลรวมที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีการกำหนดไว้ด้านล่าง:

" ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึงข้อมูลที่ระบุถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมเช่น ชื่อและนามสกุลของบุคคล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลส่วนบุคคลยังรวมถึงตัวระบุเช่น คุกกี้ ที่อยู่ IP และรหัสอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่จดจำบุคคลได้ตลอดเวลาและในเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์อื่น ๆ โดยที่ตัวระบุเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงกับบุคคลที่สามารถระบุตัวได้อย่างสมเหตุสมผล

" ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน" หมายถึงข้อมูลที่ไม่ได้ระบุโดยตรงหรือโดยอ้อมและไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวบุคคล เมื่อข้อมูลแบบไม่ระบุตัวบุคคลเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือรวมกับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ข้อมูลที่ไม่ประสงค์ออกนามดังกล่าวจะถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

" ข้อมูลรวม" หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มหรือประเภทของบุคคลซึ่งไม่สามารถบ่งชี้และไม่สามารถนำมาใช้เพื่อระบุตัวบุคคลได้อย่างสมเหตุสมผล

ในขั้นตอนการสมัครสมาชิกกับ ENTAPLAY เราจะขอให้คุณแจ้งข้อมูลส่วนตัวพร้อมทั้งยืนยันว่ามีอายุเกินสิบแปดปี (18) ปีบริบูรณ์หรือมีอายุมากกว่าภายใต้การควบคุมอย่างน้อยสิบแปด (18) ปี ในการใช้งาน ENTAPLAY เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทำการยืนยันข้อมูลที่หลากหลายในธุรกรรมการเงิน และในบางโอกาสอาจะส่งข้อมูลกิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร และเพื่อการบริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ หากมีการส่งจดหมายข่าวตามกำหนดเวลาและคุณไม่ต้องการรับจดหมายข่าวของเราอีกต่อไปคุณสามารถเลือกที่จะรับจดหมายข่าวเหล่านี้ได้โดยทำตามคำแนะนำในจดหมายข่าวแต่ละฉบับ ชื่อที่คุณสมัครสมาชิกต้องเป็นของคุณ นอกจากนี้สิ่งสำคัญที่คุณต้องกรอกรายละเอียดบัญชีด้วยข้อมูลที่ถูกต้องเนื่องจากจะใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมทางการเงินและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่กำหนดไว้ข้างต้น

เราจะเก็บข้อมูลของคุณอย่างไร

ข้อมูลที่รวบรวมได้จากคุณโดยตรง

เมื่อคุณใช้เว็บไซต์และบริการของเราเราจะรวบรวมข้อมูล (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) ที่คุณให้กับเราโดยตรงดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง:

ข้อมูลการสมัครสมาชิก เมื่อคุณสมัครสมาชิกกับเราเพื่อสร้างบัญชีหรือโปรไฟล์ในเว็บไซต์คุณอาจถูกขอให้ระบุ: (i) อายุหรือวันเกิดของคุณ (ii) ชื่อและนามสกุลของคุณ (iii) อีเมลและที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณ (iv) ชื่อผู้ใช้ชื่อเล่นหรือรหัสผ่าน (v) การตั้งค่าภาษาและ (vi) ข้อมูลอื่น ๆ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) ที่อาจจำเป็นในการดำเนินการสมัครสมาชิก

ข้อมูลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เมื่อคุณเข้าถึงบริการ (ในระหว่างขั้นตอนการสมัครสมาชิกหรืออื่น ๆ ) ผ่านโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์มือถืออื่น ๆ ของคุณ (เรียกรวมกันว่า "อุปกรณ์เคลื่อนที่") เราอาจรวบรวม: (i) ประเภทอุปกรณ์เคลื่อนที่และผู้ผลิต (ii) ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (iii) ตัวระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือตัวระบุการโฆษณา ("Device ID"); (iv) หมายเลขโทรศัพท์ (v) ที่อยู่ Internet Protocol; (vi) ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ / รหัสประเทศ / รหัสไปรษณีย์ (vii) แพลตฟอร์มรุ่น; (viii) ข้อมูลการติดตั้งการนำทางเข้าถึงการโต้ตอบการแสดงผลและการมีส่วนร่วม (ix) ประเภทการเชื่อมต่อเครือข่าย (3G, 4G, WiFi ฯลฯ ); (x) ประเภทของเบราเซอร์; (xi) ที่อยู่ Mac; (xii) รหัสผู้ลงโฆษณา iOS; (xiii) ID ผู้ใช้และ (xiv) ข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณสมัครใจให้กับเรา นอกจากนี้เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่คุณให้ไว้เมื่อคุณลงชื่อสมัครใช้เพื่อรับการแจ้งเตือนของบริการข้อความสั้น ๆ ที่ส่งตรงไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เราใช้ Device ID เพื่อตรวจสอบตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้บริการของเรา โปรดทราบว่า Device ID ไม่ได้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลการชำระเงิน หากการใช้บริการของเราเกี่ยวข้องกับการซื้อใด ๆ เราอาจรวบรวมข้อมูลการชำระเงินและการเรียกเก็บเงินที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกรรม ข้อมูลเหล่านี้อาจรวมถึง (i) ชื่อและนามสกุลของคุณ (ii) ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง; (iii) หมายเลขบัตรเครดิตและเดบิตบัญชีธนาคารและข้อมูลการโอนเงินผ่านธนาคารและข้อมูลของผู้ประมวลผลการชำระเงินของบุคคลที่สามอื่น ๆ (iv) ที่อยู่เรียกเก็บเงิน และ (v) ข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณเลือกที่จะให้ นอกจากนี้เราอาจได้รับข้อมูลการชำระเงินและการเรียกเก็บเงินที่คุณระบุเมื่อการดำเนินการซื้อของคุณดำเนินการโดยบุคคลอื่นเช่นแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามหรือผู้จัดจำหน่ายการชำระเงินของบุคคลที่สาม โปรดทราบว่าการชำระเงินที่ดำเนินการผ่านผู้ให้บริการการประมวลผลการชำระเงินของบุคคลที่สามและข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยโดยเชื่อมต่อจะต้องเป็นไปตามนโยบายส่วนบุคคลที่บังคับใช้ของผู้ให้บริการดังกล่าว นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้กล่าวถึงการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยผู้ให้บริการดังกล่าว

ฝ่ายบริการลูกค้าและฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค เมื่อคุณสื่อสารกับเราเกี่ยวกับการบริการลูกค้าและการสนับสนุนด้านเทคนิคเราจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลติดต่อของคุณ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด ชื่อหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมล) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของเรา ID ผู้ใช้ของคุณและข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณสมัครใจให้กับเราในการสอบถาม

โอกาสในการจ้างงาน บางส่วนของบริการของเราอาจเกี่ยวข้องกับโอกาสการจ้างงาน โดยปกติแล้วจะมีคำอธิบายว่า "Career" หรือ "Job Opening" หรือป้ายกำกับหรือคำอธิบายภาพอื่นที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการจ้างงานหรือไม่ ("Career Pages") เราจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานที่คุณส่งให้เราซึ่งรวมถึงผ่านหน้างาน

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ เราอาจรวบรวมข้อมูลของคุณจากแหล่งอื่น ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงผู้ใช้บริการอื่น ๆ ของเราและผู้ให้บริการข้อมูลและคู่ค้าของบุคคลที่สาม ตัวอย่างเช่นเราเก็บรวบรวมข้อมูลที่คุณให้กับเราหรือคู่ค้าบุคคลที่สามเมื่อคุณเข้าร่วมโปรโมชั่นชิงโชคและโปรแกรมความภักดี ข้อมูลดังกล่าวอาจใช้เพื่อเสริมข้อมูลบัญชีและ / หรือโปรไฟล์ของคุณและอาจรวมกับข้อมูลอื่นที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยเทคโนโลยีอัตโนมัติ

เมื่อคุณโต้ตอบกับบริการของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตนผ่านทางเทคโนโลยีอัตโนมัติตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง:

คุ้กกี้. "คุกกี้" คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกส่งไปยังเบราเซอร์จากเว็บเซิร์ฟเวอร์และเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคอมพิวเตอร์ของคุณ เราอาจใช้คุกกี้เพื่อติดตามข้อมูลผู้ไม่ประสงค์ดีเกี่ยวกับผู้ใช้ของเรา (เช่นชื่อผู้ใช้งาน, หน้าเว็บที่เข้าดู, เวลาที่ใช้ในเว็บไซต์เกมและเว็บไซต์ที่เข้าชมก่อนและหลังบริการของเรา) เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยทางสถิติและการตลาด ให้ผู้ใช้ของเรามีประสบการณ์ออนไลน์ที่ดียิ่งขึ้น

เราใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของเบราเซอร์ของผู้ใช้ของเรา คุณมีตัวเลือกที่เกี่ยวกับคุกกี้ คุณสามารถเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือ จำกัด ประเภทคุกกี้ที่คุณอนุญาตได้โดยการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราเซอร์ของคุณ การปฏิเสธหรือ จำกัด ประเภทของคุกกี้อาจ จำกัด อยู่ในบางกรณีเพื่อป้องกันไม่ให้คุณเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างในบริการของเรา

ล็อกไฟล์ เช่นเดียวกับบริการอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่เราอาจใช้แฟ้มบันทึกในฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพื่อรวบรวมข้อมูลจากคุณ ข้อมูลของคุณที่จัดเก็บไว้ในแฟ้มบันทึกประกอบด้วยที่อยู่ IP (Internet Protocol) ของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ชนิดของเบราว์เซอร์ภาษาเบราเซอร์แอพพลิเคชันอีเมลผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตการอ้างถึง / ออกจากเว็บเพจประเภทของแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์แสตมป์วันที่ / เวลาและ กิจกรรมของผู้ใช้ ซอฟต์แวร์ที่เปิดใช้งานบริการของเราได้เชื่อมโยงบันทึกและไฟล์ชั่วคราวที่เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเรา ไฟล์เหล่านี้จัดเก็บข้อมูลบัญชีการตั้งค่ากำหนดของคุณการแจ้งเตือนของระบบตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้คุณสามารถใช้บริการของเราได้ ข้อมูลของคุณอาจถูกเก็บรวบรวมโดยเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์สำรองที่ทำขึ้นเป็นประจำ

เทคโนโลยีการติดตาม เราใช้วิธีติดตามที่หลากหลายเพื่อรวบรวมข้อมูลจากคุณรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะเว็บบีคอน (หรือที่เรียกว่าแท็กอินเทอร์เน็ตพิกเซลแท็กและ GIF ที่ชัดเจน) เว็บบีคอนเป็นข้อมูลขนาดเล็กที่ฝังอยู่ในภาพบนหน้าเว็บของเว็บไซต์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการเข้าชมเช่นผู้ใช้ความถี่เข้าชมพื้นที่ต่างๆของบริการของเรา แท็กพิกเซลอาจช่วยให้เราสามารถโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการยกเว้นผู้ใช้ปัจจุบันของเราจากข้อความส่งเสริมการขายบางอย่างหรือระบุแหล่งที่มาของการติดตั้งใหม่ วิธีการเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลจากคุณโดยตรงหรือผ่านทางหน่วยงานอื่นที่ได้รับอนุญาตจากเราเพื่อรวบรวมข้อมูลในนามของเรา นอกจากนี้เรายังใช้วิธีการเหล่านี้ในอีเมล HTML ที่เราส่งให้แขกของเราเพื่อตรวจสอบว่าผู้รับได้เปิดอีเมลเหล่านั้นหรือคลิกลิงก์ในอีเมลเหล่านั้นหรือไม่ ข้อมูลที่เรารวบรวมผ่านเทคโนโลยีการติดตามคือข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตน

ผู้ลงโฆษณาของบุคคลที่สาม โฆษณาหลายรายการได้รับการจัดการและวางไว้บนเว็บไซต์ของเราโดยบุคคลที่สาม ผู้ลงโฆษณาบุคคลที่สามเหล่านี้อาจใช้คุกกี้เว็บบีคอนหรือเทคโนโลยีการรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติที่คล้ายกันในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ไม่ประสงค์ออกนามจากคุณ ในบางกรณีเราอาจเข้าถึงข้อมูลจากคุกกี้เว็บบีคอนและเทคโนโลยีการรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติแบบเดียวกันที่ใช้โดยผู้โฆษณารายอื่นในบริการของเราและข้อมูลนี้อาจอนุญาตให้เราระบุเว็บไซต์หรือบริการอื่น ๆ ที่คุณเยี่ยมชมซึ่งเกี่ยวข้องกับ ผู้ลงโฆษณาของบุคคลที่สาม

การใช้คุกกี้เว็บบีคอนหรือเทคโนโลยีการรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติที่คล้ายกันโดยผู้โฆษณารายอื่นจะต้องเป็นไปตามนโยบายส่วนบุคคลของตนเอง เมื่อคุณคลิกที่โฆษณาและออกจากเว็บไซต์นโยบายส่วนบุคคลของเราจะไม่ใช้อีกต่อไปและคุณต้องอ่านนโยบายส่วนบุคคลของผู้ลงโฆษณาบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเพื่อดูว่าข้อมูลของคุณจะได้รับการเก็บรวบรวมและใช้เป็นส่วนหนึ่งของบริการอย่างไร โดยเฉพาะการเลือกข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณทำขึ้นบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามจะไม่นำไปใช้กับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณโดยตรงหรือผ่านทางเทคโนโลยีอัตโนมัติของเรา

คลิกผ่าน URL บริการบางอย่างของเรารวมถึงข้อความอีเมลใช้ "URL การคลิกผ่าน" ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาอื่น ๆ ในบริการของเรา เราติดตามข้อมูลการคลิกผ่านนี้เพื่อช่วยให้เราพิจารณาความสนใจในหัวข้อและการใช้บริการของเรา

การรักษาความลับ

ENTAPLAY ดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อปกป้องข้อมูลลับ ข้อมูลประจำตัว การตั้งค่าและข้อมูลอื่นๆที่ได้รวบรวมไว้เกี่ยวกับคุณและจะไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลนี้ไปยังบุคคลภายนอก ENTAPLAY อย่างเปิดเผยตามที่ระบุไว้ในนโยบายส่วนบุคคลนี้

พนักงานทุกคนของ ENTAPLAY ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ระบุว่าพนักงานมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลของคุณอย่างเคร่งครัด ภาระผูกพันนี้ยังคงมีอยู่แม้กระทั่งหลังจากที่พนักงานได้ออกจาก ENTAPLAY

นอกจากนี้คุณควรให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลของคุณ รหัสผ่านผู้เล่น ENTAPLAY ของคุณเป็นความลับและเราขอแนะนำให้คุณไม่เปิดเผยรหัสผ่านนี้ให้ทุกคนหรือให้ผู้อื่นค้นพบรหัสผ่าน

การใช้ การเปิดเผยและการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราเรามีภาระผูกพันทางกฎหมายต่อคุณในลักษณะที่เราใช้ข้อมูลนั้น เราต้องเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นธรรมนั่นคือเราต้องอธิบายวิธีที่เราจะใช้ข้อมูลนี้และแจ้งให้คุณทราบหากเราต้องการส่งต่อข้อมูลให้กับบุคคลอื่น

เราจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ได้รับจากคุณเว้นเสียแต่ว่าจะอธิบายไว้ในส่วนอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกใช้โดยลำพังหรือรวมกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากผู้ใช้รายอื่น

วัตถุประสงค์ที่เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณรวมถึง:

 1. เพื่อให้คุณสามารถลงทะเบียนกับเราเพื่อสร้างบัญชี
 2. เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาและปรับปรุงบริการของเรา
 3. เพื่อช่วยให้เราสามารถระบุตัวคุณและบัญชีใด ๆ ที่คุณถือไว้กับเราได้
 4. เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับบัญชีของคุณหรือด้วยความยินยอมอย่างชัดแจ้งหรือตามที่กฎหมายอนุญาตให้ส่งประกาศจดหมายข่าวเอกสารส่งเสริมการขายและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับบริการหรือข้อเสนอของคู่ค้าทางธุรกิจของเราและเพื่อเสนอโอกาสให้คุณมีส่วนร่วมในการสำรวจ , แคมเปญ, การแข่งขันและการชิงโชค;
 5. เพื่อทำการวิเคราะห์วิจัยตลาดรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงเพื่อวิเคราะห์ลักษณะและรูปแบบการใช้งานของผู้ใช้เพื่อให้เข้าใจถึงการใช้บริการของเราและทำการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงผลโฆษณา
 6. การตลาด - ดูที่ "การตลาดและการเลือกไม่ใช้" ด้านล่าง
 7. เพื่อป้องกันหรือตรวจสอบการทุจริตการลักลอบการละเมิดหรือการกระทำผิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา
 8. เพื่อตอบสนองต่อการบริการลูกค้าและการสอบถามการสนับสนุนด้านเทคนิคการแก้ไขปัญหาตรวจสอบเหตุการณ์และจัดการเรื่องร้องเรียน
 9. เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเว็บไซต์หรือบริการของเราซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณ
 10. เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าและลูกค้าของเราในการปรับปรุงบริการของเรา
 11. เพื่อทำธุรกรรมการชำระเงินและการเรียกเก็บเงิน
 12. ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับกระบวนการทางกฎหมายหรือคำร้องขอของรัฐบาลที่บังคับใช้ได้
 13. เพื่อส่งประกาศเช่นการสื่อสารเกี่ยวกับการซื้อของคุณและการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และนโยบายเฉพาะด้านบริการอื่น ๆ และเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการที่กำหนดไว้ในนโยบายดังกล่าว
 14. เพื่อประเมินการจ้างงานที่มีศักยภาพของคุณที่ บริษัท และหากคุณได้รับงานหรือได้รับการว่าจ้างจากเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานของคุณ และ
 15. เพื่อป้องกันอันตรายต่อสิทธิทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของ บริษัท ผู้ใช้หรือประชาชนตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่กฎหมายอนุญาต

คุณจะได้รับโอกาสในการระงับหรือเพิกถอนการยินยอมของคุณสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังรายละเอียดด้านล่างนี้

เราอาจติดต่อคุณ:

 1. เกี่ยวกับการทำงานของบริการใด ๆ ของเราที่คุณได้ลงทะเบียนไว้เพื่อให้มั่นใจว่าเราสามารถให้บริการแก่คุณได้
 2. ที่คุณได้เลือกที่จะได้รับการติดต่อจากเราต่อไป
 3. เชิญคุณเข้าร่วมในการสำรวจเกี่ยวกับบริการของเรา (การมีส่วนร่วมเป็นไปโดยสมัครใจเสมอ); หรือ
 4. เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดโดยเฉพาะที่คุณได้ตกลงร่วมกัน (ดูด้านล่าง)

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นความลับเว้นแต่จะได้รับอนุญาตหรืออนุญาตตามกฎหมาย (ตัวอย่างเช่นหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือตามที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้ในกรณีที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์ของเราหรือตามที่อธิบายไว้ด้านล่างเกี่ยวกับธุรกิจของเรา) คู่ค้าเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ผู้ให้บริการและคู่ค้าของบุคคลที่สามซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการและผู้ให้บริการเนื้อหา) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราผู้ให้บริการและคู่ค้าด้านบริการบุคคลที่สามดังกล่าวอาจอยู่ในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศที่คุณพำนักอาศัยและ ให้บริการเช่นการประมวลผลการชำระเงินการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดส่งอีเมลเว็บโฮสติ้งการปฏิบัติตามคำสั่งโครงสร้างพื้นฐานและการจัดเก็บข้อมูลเครือข่ายการบริการลูกค้าการสนับสนุนด้านเทคนิคบริการบำรุงรักษาความปลอดภัยหน่วยงานสินเชื่อการตรวจสอบการอนุญาตให้ใช้เนื้อหาและบริการส่งเสริมการขายเราอาจ ใช้บุคคลที่สามเพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงบริการของเราเพื่อความเสี่ยง v etting และเพื่อป้องกันตัวคุณเอง การตรวจสอบอาจเกี่ยวข้องกับการวางคุกกี้หรือไฟล์อื่น ๆ ในอุปกรณ์ของคุณเพื่อรวบรวมและประมวลผลข้อมูลทางเทคนิคบนอุปกรณ์ของคุณ ในกรณีที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลเราจะกำหนดให้บุคคลที่สามปฏิบัติตามคำแนะนำของเราอย่างเคร่งครัดและเราจะกำหนดให้พวกเขาไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจของตัวเอง

นอกจากนี้เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับคู่ค้าทางธุรกิจของเราเพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดโดยละเอียดดังต่อไปนี้

ในกรณีที่ บริษัท รวมกับ บริษัท อื่นในอนาคตผ่านการควบรวมกิจการการขายการได้มาการชำระบัญชีหรือกระบวนการอื่นที่คล้ายคลึงกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปกับธุรกิจหรือบางส่วนหรืออาจขายเป็นสินทรัพย์ของ บริษัท ธุรกิจให้กับองค์กรต่อเนื่องในการทำธุรกรรมดังกล่าว หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลของ บริษัท จะเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมดังกล่าวคุณจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางประกาศสำคัญในบริการของเราเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเป็นเจ้าของหรือการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณรวมถึงทางเลือกต่างๆที่คุณอาจมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ .

หากเราเชื่อว่าคุณมีหรืออาจละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้บริการของเราจะถูกนำมาใช้ในการก่ออาชญากรรมเมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่ามีเหตุฉุกเฉินที่ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของ คุณหรือบุคคลอื่นและเมื่อจำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของเรารวมถึงการบังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการของเราหรือเพื่อให้บริการเราอาจให้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเช่นนายจ้างสถานศึกษาหรือ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

นอกจากนี้เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อถูกต้องตามกฎหมายระเบียบคำสั่งศาลหรือในการตอบสนองต่อหมายเรียกหรือคำร้องขอค้นหาเนื้อหาคดีหรือด้วยความเชื่อโดยสุจริตว่าการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งของกฎหมายหรือปฏิบัติตาม ด้วยกระบวนการทางกฎหมายที่ทำกับเรา นอกจากนี้เราจะเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นตามกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการละเมิดความปลอดภัยข้อมูลลับหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายกฎและข้อบังคับที่บังคับใช้

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในระบบของเราตราบเท่าที่คุณใช้บริการของเราที่คุณร้องขอและนำออกในกรณีที่มีวัตถุประสงค์ดังกล่าวหรือในกรณีที่เป็นสมาชิก ENTAPLAY คุณไม่ต้องการลงทะเบียนอีกต่อไป เป็นสมาชิก ENTAPLAY ซึ่งขึ้นอยู่กับกฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ อย่างไรก็ตามเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยเราอาจจัดเก็บข้อมูลการถอดข้อความ (รวมถึงเนื้อหาข้อความชื่อสมาชิกเวลาและวันที่) ซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้ ENTAPLAY เป็นระยะเวลาสิบสอง (12) เดือนหลังจากสมาชิก ENTAPLAY ของคุณได้หยุดลง

การเก็บรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย

เราใช้มาตรการที่เหมาะสม (ทั้งแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์) เพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ ข้อมูลดังกล่าวตั้งอยู่ในฐานข้อมูลอุปกรณ์และเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยในไต้หวันและที่อื่น ๆ ฐานข้อมูลอุปกรณ์และเซิร์ฟเวอร์ที่เราใช้อาจเป็นของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตการสูญเสียหรือใช้ผิดวัตถุประสงค์ในการรักษาความถูกต้องของข้อมูลและเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้ข้อมูลอย่างถูกต้องเราได้จัดให้มีกระบวนการทางกายภาพอิเล็กทรอนิกส์และการบริหารจัดการเพื่อรักษาความปลอดภัยและรักษาข้อมูลที่เรารักษาไว้ เราใช้เทคโนโลยีมาตรฐานอุตสาหกรรมเช่นไฟร์วอลล์เพื่อป้องกันความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากการป้องกันด้วยรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณแล้วเรายังเข้ารหัสการรับส่งข้อมูลที่สำคัญให้กับเรา (เช่นรหัสผ่านบัญชีและข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้) ผ่านโปรโตคอล SSL (secure socket layer) เพื่อประโยชน์ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เพิ่มมากขึ้น และความสมบูรณ์ของข้อมูล

แม้ว่าเราจะมีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมสำหรับการละเมิดข้อมูลความปลอดภัยของบริการฐานข้อมูลอุปกรณ์หรือเซิร์ฟเวอร์และบันทึกข้อมูลของเราเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าการเข้าถึงแฮ็กการสูญเสียข้อมูลหรือการละเมิดด้านความปลอดภัยอื่น ๆ และปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราจะไม่เกิดขึ้นและส่งผลให้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนั้นเราจึงขอปฏิเสธการรับประกันการรับประกันหรือการรับรองใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาหรือการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เก็บรวบรวมจากคุณ เราขอแนะนำให้คุณใช้มาตรการที่เหมาะสมตลอดเวลา (ออนไลน์และออฟไลน์) เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณรวมถึงรหัสผ่านและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ

นอกจากนี้ในขณะที่เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคุณควรทราบว่าข้อมูลที่ส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตไม่จำเป็นต้องปลอดภัยจากการสกัดกั้น ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อการสกัดกั้นดังกล่าวและไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าวได้

เราจะตรวจสอบพยายามที่จะแก้ไขและดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของคุณได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ภายใต้สิทธิของคุณภายใต้หัวข้อ "การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของคุณ" เราขอสงวนสิทธิ์ในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการบันทึกและ / หรือกฎหมายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามกฎหมายและจะลบ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายที่บังคับใช้

นอกจากนี้เราขอสงวนสิทธิ์ในการรักษาและใช้ข้อมูลและข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติโดยไม่มีข้อ จำกัด ใด ๆ

ใครได้รับข้อมูลของคุณ

นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นตามกฎหมายดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นแล้วเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่พนักงานพนักงานของ บริษัท อื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับ บริษัท และผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการแก่เราในส่วนที่เกี่ยวกับ คุณเป็นผู้ใช้ ENTAPLAY (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรักษาความปลอดภัยเครดิตและหน่วยงานตรวจสอบความเสี่ยง) ผู้ให้บริการรายอื่นสามารถตรวจสอบรายละเอียดใด ๆ ที่เราเปิดเผยต่อฐานข้อมูลใด ๆ (ภาครัฐหรือเอกชน) ที่พวกเขามีสิทธิ์เข้าถึงและจะเก็บบันทีกการตรวจสอบนั้นไว้

นอกจากนี้เรายังอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม คุณยอมรับว่าเราอาจดำเนินการใช้บันทึกและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้แก่เราหรือที่เราได้รับจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามและข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจได้รับการบันทึกโดยเราหรือพวกเขา เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลที่เราได้รับจากคุณหรือขอรับจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อระงับหรือปิดบัญชีสมาชิก ENTAPLAY ของคุณได้ตลอดเวลา

การดำเนินการ

เราอาจตรวจสอบและบันทึกการติดต่อสื่อสารกับคุณ (เช่นการสนทนาทางโทรศัพท์หรือแชทและอีเมล) เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกันคุณภาพการป้องกันการฉ้อโกงและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของคุณ

คุณมีสิทธิ์ที่จะขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บเกี่ยวกับคุณและแก้ไขข้อผิดพลาดที่ไม่ถูกต้อง

โปรดส่งคำขอไปยังเจ้าหน้าที่การป้องกันข้อมูลที่: [email protected]

ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคุณควร:

 1. ยื่นคำร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร
 2. รวมหลักฐานแสดงตัวตนและที่อยู่ของคุณ (เช่นสำเนาใบอนุญาตขับรถหรือหนังสือเดินทางที่ผ่านการรับรองและใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภคหรือบัตรเครดิตล่าสุด)
 3. ระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณต้องการเข้าถึงรวมทั้งบัญชีหรือหมายเลขอ้างอิงใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าถึงผู้ใช้หากเราเชื่อว่ามีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลประจำตัวของคุณ ในบางสถานการณ์เราอาจไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เรามีเกี่ยวกับตัวคุณได้ ข้อยกเว้นอาจรวมถึงข้อมูลที่มีราคาแพงเพื่อให้ข้อมูลที่มีข้อมูลอ้างอิงที่มีต่อบุคคลอื่นข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ด้วยเหตุผลทางกฎหมายความปลอดภัยหรือการค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์และข้อมูลที่อยู่ภายใต้กฎหมายของทนายความหรือสิทธิในการฟ้องร้อง นอกจากนี้เราอาจเก็บสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในไฟล์ของเราตามที่กฎหมายกำหนดหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องรวมทั้งการแก้ไขข้อพิพาทการบังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการและข้อกำหนดทางเทคนิคและทางกฎหมายอื่น ๆ และข้อ จำกัด ที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา .

คุณมีสิทธิ์ที่จะกำหนดให้เราต้องแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากคุณต้องการใช้สิทธิ์นี้คุณควร:

 1. ยื่นคำร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร
 2. ให้ข้อมูลที่เพียงพอแก่คุณเพื่อระบุตัวคุณ (เช่นหมายเลขบัญชีชื่อผู้ใช้และรายละเอียดการลงทะเบียน)
 3. ระบุข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและควรแทนที่ด้วยอะไร

คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราหยุดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดทางตรง หากคุณต้องการใช้สิทธิ์นี้คุณควร:

 1. เขียนคำขอของคุณเป็นลายลักษณ์อักษร (สามารถส่งอีเมลได้ง่ายๆโดยใช้ส่วนหัวที่ระบุว่า "ยกเลิกการสมัคร" เป็นที่ยอมรับได้
 2. ให้ข้อมูลที่เพียงพอแก่คุณเพื่อระบุตัวคุณ (เช่นหมายเลขบัญชีชื่อผู้ใช้และรายละเอียดการลงทะเบียน)

หากการคัดค้านของคุณไม่ได้เป็นเป้าหมายในการทำการตลาดโดยทั่วไป แต่เพื่อกำหนดทิศทางการตลาดโดยใช้ช่องทางใดช่องหนึ่ง (เช่นอีเมลหรือโทรศัพท์) โปรดระบุช่องที่คุณคัดค้าน

เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามบริการและข้อเสนอ

บริการของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์บริการและ / หรือข้อเสนออื่น ๆ จากบุคคลที่สาม เราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อหรือเป็นความรับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลที่สามสำหรับการติดต่อกับบุคคลที่สามดังกล่าวหรือการร้องขอข้อมูลที่ริเริ่มโดยบุคคลที่สามดังกล่าวหรือการใช้การรักษาหรือการเผยแพร่ข้อมูลภายหลัง (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ก็ตาม) คุณสมัครใจเลือกที่จะให้แก่พวกเขา คุณควรอ่านนโยบายส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติด้านข้อมูลของบุคคลที่สามดังกล่าวก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่พวกเขา นอกจากนี้หากมีคำถามหรือข้อกังวลใด ๆ คุณควรติดต่อบุคคลที่สามโดยตรง

ยินยอมปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการแจ้งการเปลี่ยนแปลง

การใช้เว็บไซต์ของเราและ / หรือโดยการเปิดบัญชีกับ ENTAPLAY ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะทบทวนนโยบายส่วนบุคคลนี้เป็นระยะๆ และขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายส่วนบุคคลนี้จะมีผลทันทีในเหตุการณ์ต่อไปนี้: เมื่อมีการโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงผ่านทางเว็บไซต์บริการของเราหรือให้บริการแก่คุณ หากเราตัดสินใจที่จะอัปเดตและเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในนโยบายส่วนบุคคลของเราอย่างเป็นสาระสำคัญเราจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในบริการของเราและ / หรือในเว็บไซต์ของเราและในนโยบายส่วนบุคคลฉบับปรับปรุง คุณควรตรวจสอบนโยบายส่วนบุคคลนี้เป็นระยะๆ เพื่อดูข้อมูลอัปเดต

โดยการดำเนินการต่อในการเข้าถึงหรือใช้บริการและ / หรือเว็บไซต์ของเราหลังจากที่เราได้โพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงหรือแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าแล้วว่ามีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาอย่างเป็นสาระสำคัญคุณตกลงที่จะผูกพันตามนโยบายส่วนบุคคลฉบับแก้ไข หากนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขไม่เป็นที่ยอมรับของคุณการไล่เบี้ยเฉพาะของคุณคือการยุติการใช้บริการและเว็บไซต์ของเรา

ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อซักถามการร้องขอการร้องเรียนหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือหากมีคำถามหรือคำแนะนำอื่น ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติข้อมูลของเราโปรดติดต่อเราทางอีเมลที่: [email protected]

 

แอพ
VIP
บล็อก
ติดต่อกลับ
ชื่อเต็ม
ยูสเซอร์เนม
เบอร์โทรติดต่อ *
Loading...
LIVE