Loading...
ติดต่อกลับ
ชื่อเต็ม
ยูสเซอร์เนม
เบอร์โทรติดต่อ *
Loading...

ข้อตกลงและเงื่อนไข

Entaplay ( "บริษัท""Entaplay""เรา" หรือ "ของเรา") ถือปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ซึ่งมีผลบังคับใช้กับการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ ENTAPLAY ( www.entaplay.com), Entaplay mobile แอปพลิเคชัน, บริการ (ที่กำหนดด้านล่าง) และผลิตภัณฑ์ (เรียกรวมกันว่า "Entaplay เว็บไซต์""เว็บไซต์" หรือ "ไซต์")

การใช้งานเว็บไซต์ของคุณเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา ("นโยบายความเป็นส่วนตัว"), กฎของเกม (ที่กำหนดไว้ด้านล่าง) และข้อตกลงใบอนุญาตผู้ใช้ปลายทางเพิ่มเติม ("EULA") ซึ่งอาจมีผลบังคับใช้ ข้อขัดแย้งใดๆ ระหว่างข้อตกลงและเงื่อนไข, นโยบายด้านข้อมูลส่วนบุคคล, กฎของเกม (ระบุไว้ด้านล่าง) หรือ EULA ใดๆ จะต้องได้รับการพิจารณาตามดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

การคลิกปุ่ม "ส่ง" ในขณะที่สมัครสมาชิกด้านล่างและการใช้ซอฟต์แวร์ (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนโยบายส่วนบุคคลและข้อบังคับหรือนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกม หรือโปรโมชั่นซึ่งอาจมีการปรับปรุงหรือแก้ไขในเว็บไซต์เป็นครั้งคราวตามข้อกำหนดด้านล่าง ("กฎของเกม") คุณรับทราบอีกว่าการที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข, นโยบายความเป็นส่วนตัวและ / หรือกฎของเกมอาจทำให้ถูกตัดสิทธิ, การปิดบัญชี, การริบเงินและ / หรือการดำเนินการทางกฎหมายกับคุณตามความเหมาะสมตามละเอียดด้านล่างนี้

การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์เป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

เมื่อใช้เว็บไซต์ ENTAPLAY คุณยินยอมที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้, นโยบายความเป็นส่วนตัว, กฎของเกมและ EULA ใดๆ ซึ่งจะมีผลทันทีเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ครั้งแรก หากคุณไม่ยินยอมที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไข, นโยบายความเป็นส่วนตัว, กฎของเกมและ / หรือ EULA ใด ๆ โปรดอย่าเข้าถึง,ใช้งานและ / หรือมีส่วนร่วมในเว็บไซต์

ในบางครั้งเราอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อตกลงและเงื่อนไข, นโยบายความเป็นส่วนตัวและ / หรือกฎของเกมและคุณควรตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไข, นโยบายความเป็นส่วนตัวและ / หรือกฎของเกมเป็นประจำ การใช้เว็บไซต์ ENTAPLAY ต่อไปของคุณจะถือว่าเป็นการยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการฉบับปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวและ / หรือกฎของเกม หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลง คุณควรหยุดใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ หากมีข้อขัดแย้งใดๆ ระหว่างข้อตกลงและเงื่อนไขและข้อตกลงเฉพาะท้องถิ่นที่ปรากฎในส่วนอื่นของเว็บไซต์ ENTAPLAY จะถือว่าเหนือกว่า เว้นแต่บริษัทจะกำหนดเป็นอย่างอื่นโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

คุณยินยอมที่จะใช้เว็บไซต์ของ ENTAPLAY เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและในลักษณะที่ไม่ละเมิดสิทธิ หรือขัดขวางการใช้งานและความเพลิดเพลินของผู้อื่นในเว็บไซต์ ENTAPLAY พฤติกรรมที่ต้องห้าม ได้แก่ การคุกคามหรือสร้างความเดือดร้อนหรือความไม่สะดวกให้กับบุคคลใดๆ การส่งเนื้อหาลามกอนาจารหรือล่วงละเมิด หรือรบกวนการสนทนาในเว็บไซต์

คำจำกัดความ

อุปกรณ์ (ต่างๆ)" หมายถึง อุปกรณ์เข้าถึงแอปพลิเคชันใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, แล็ปท็อป, โทรศัพท์มือถือ, เครื่องดิจิตอลช่วยเหลือส่วนตัว, โทรศัพท์พีดีเอสำหรับการใช้งานและการเข้าถึงเว็บไซต์และการมีส่วนร่วมในบริการ

"เกมส์หรือเกม" หมายถึง ระบบการเล่นเกมอินเทอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงได้และบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมการเล่นเกมออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงและ / หรือนำเสนอบนเว็บไซต์ได้

ซอฟต์แวร์" หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไฟล์ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นใดที่จำเป็นต้องติดตั้งในอุปกรณ์ของคุณเพื่อให้คุณสามารถใช้งาน, เข้าถึงและมีส่วนร่วมในบริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งาน, เข้าถึงและการมีส่วนร่วมดังกล่าวข้างต้นบนเว็บไซต์ผ่านทางอุปกรณ์ของคุณ

ข้อมูล" หมายถึง ข้อมูลที่รวมอยู่ในเวปไซต์ แต่ไม่จำกัดเฉพาะผลลัพธ์, สถิติข้อมูลเกม, ราคาและข้อมูลการเดิมพัน

บริการ" หมายถึง ซอฟต์แวร์และเกม

การดัดแปลงและการแก้ไข

คุณเข้าใจและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ตามที่ได้รับการแก้ไขและ / หรือแก้ไขโดย บริษัทเป็นครั้งคราว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือส่วนใดๆ เมื่อใดก็ได้ หากเราทำการแก้ไขและ / หรือแก้ไขเพิ่มเติม เราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนไซต์ เป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว เพื่อให้มั่นใจว่าคุณยอมรับได้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปจะถือว่าเป็นการยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมและ / หรือการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

การเดิมพันใดๆ ที่วางไว้ก่อนเวลาที่มีการแก้ไขและ / หรือการดัดแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จะขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ การเดิมพันใดๆ ที่วางหลังจากเวลาที่ได้รับการแก้ไขและ / หรือแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง / ปรับปรุง หากการแก้ไขใดๆ ไม่เป็นที่ยอมรับของคุณ การขอความช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวคือการหยุดการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์และบริการของ ENTAPLAY

เงื่อนไขทั่วไปของการใช้งาน - การรับรองและการรับประกันของคุณ

ในฐานะที่เป็นเงื่อนไขในการใช้บริการ คุณรับรองและยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้หรือเข้าถึงไซต์บริการซอฟต์แวร์และข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้กับคุณ หรือโดยที่เป็นสิ่งต้องห้าม หรือผิดเงื่อนไขข้อตกลงเหล่านี้

โดยเฉพาะ (และนอกเหนือจากการรับรองและการรับประกันอื่นๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้) คุณรับรองและยอมรับตามเงื่อนไขการใช้งานบริการของคุณซึ่ง:

 1. คุณไม่ได้ถูกจำกัดโดยข้อกฎหมาย
 2. คุณกระทำด้วยความสามารถทางกฎหมายของคุณเองและไม่ใช่ในนามของบุคคลหรือ บริษัทอื่น
 3. คุณยอมรับว่าการใช้บริการของคุณขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความเสี่ยงของคุณ
 4. คุณไม่ได้รับการวินิจฉัยหรือจำแนกเป็นผู้ติดพนัน
 5. คุณทราบดีว่าเยาวชนไม่ได้รับอนุญาตจากการเล่นการพนันบนไซต์และการพนันโดยอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
 6. คุณมีอายุเกิน 18 ปีขึ้นไปหรือมีอายุเกินเกณฑ์ในเขตอำนาจศาลของคุณแล้ว
 7. คุณไม่ใช่พนักงานและ / หรือญาติสนิทของพนักงานของบริษัท บริษัทที่ร่วมกิจการ หรือเกี่ยวข้องกับบริษัท
 8. ถ้าคุณอยู่ภายใต้การว่าจ้างของบริษัท (และหน่วยงานที่ประกอบกิจการร่วมกันหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท) และ / หรือเป็นญาติสนิทของอดีตพนักงานของบริษัท (และหน่วยงานที่ประกอบกิจการร่วมกันหรือเกี่ยวข้องกับ บริษัท), การจ้างงานดังกล่าวได้สิ้นสุดลงมากกว่าหก (6) เดือนที่ผ่านมา
 9. คุณยอมรับว่าคุณต้องแจ้งรายละเอียดส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณให้กับเรา (รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการชำระเงิน) เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการของเรา การควบคุมข้อมูลที่คุณให้ไว้จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
 10. คุณต้องรับผิดชอบต่อภาษีใดๆ ที่อาจจะต้องชำระจากยอดเงินชนะที่คุณจะได้รับ
 11. คุณกำลังเข้าถึงและใช้เว็ปไซต์นี้เพื่อการใช้งานและความบันเทิงส่วนตัวของคุณเอง
 12. คุณไม่ได้เป็นพลเมืองของฝรั่งเศส, กวาเดอลูป, กายอานา, กรีซ, ฮ่องกง, มาร์ตินีก, เรอูนียง, สิงคโปร์, ไต้หวัน, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกาหรือดินแดนปกครอง และฟิลิปปินส์.
 13. คุณรับทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการสูญเสียเงินที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการและเว็บไซต์ และบริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการสูญเสียดังกล่าว
 14. เงินฝากของคุณไม่ได้มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือทางอาญา หรือไม่ได้รับอนุญาต
 15. คุณจะไม่ก่ออาชญากรรมหรือสิ่งผิดกฏหมายใดๆ ผ่านทางบัญชีที่เปิดขึ้นกับเรา และคุณจะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้บัญชีการพนันของคุณและบริการสำหรับกิจกรรมใดๆที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้กับคุณหรือเรา
 16. คุณตกลงที่จะเก็บชื่อบัญชีและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ และปกปิด และไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ โปรดเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีส่วนบุคคลเป็นประจำเป็นแนวทางที่ดี ถ้าคุณใส่ชื่อบัญชีหรือรหัสผ่านผิด, ลืมหรือสูญหาย คุณควรแจ้งฝ่ายบริการลูกค้าของเราทันที ชื่อบัญชีและรหัสผ่านใหม่จะถูกจัดสรรให้กับคุณ
 17. คุณจะมั่นใจในความลับของบัญชีและรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของคุณ รายการเดิมพันที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ ENTAPLAY โดยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจะถือเป็นสมบูรณ์
 18. คุณจะไม่ใช้บริการ, เว็บไซต์, ซอฟต์แวร์หรือข้อมูลใดๆ ที่อาจขัดขวางผู้ใช้รายอื่น ๆ
 19. คุณจะไม่เรียกร้องหรือพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้รายอื่นๆ
 20. คุณจะไม่อัปโหลดหรือแจกจ่ายโปรแกรม ไฟล์ หรือข้อมูลใดๆ ที่มีไวรัสที่อาจสร้างความเสียหายหรืออาจมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือการบริการและ / หรือเว็บไซต์
 21. คุณจะไม่พยายามแก้ไขดัดแปลงหรือแยกชิ้นส่วนซอฟท์แวร์ด้วยวิธีใดๆ
 22. คุณจะไม่ใช้อุปกรณ์, หุ่นยนต์, แมงมุม, ซอฟต์แวร์, วิธีปฏิบัติประจำหรือวิธีอื่นใด (หรืออะไรก็ตามที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น) เพื่อแทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการทำงานตามปกติของบริการ, อุปกรณ์, ซอฟต์แวร์, ไซต์, ข้อมูลหรือธุรกรรมใดๆ ที่นำเสนอบนไซต์และ / หรือผ่านทางอุปกรณ์ การใช้คอมพิวเตอร์อัจฉริยะรวมถึง, ปราศจากขีดจำกัด, "หุ่นยนต์" เป็นสิ่งที่ต้องห้ามโดยเด็ดขาดในการเชื่อมต่อกับบริการ การดำเนินการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการโดยผู้ใช้ จะต้องดำเนินการโดยผู้ใช้เป็นการส่วนตัว โดยติดต่อผ่านทางหน้าจอผู้ใช้เข้าถึงซอฟต์แวร์
 23. คุณจะไม่โพสต์หรือส่งต่อเว็บไซต์และ / หรืออุปกรณ์ หรือผู้ใช้รายอื่นๆ ที่ิผิดกฎหมาย, ทำให้ลำบากใจ, ดูหมิ่น, คุกคาม, หมิ่นประมาท, ทำให้เสียชื่อเสียง, หยาบคาย, อนาจาร, ยั่วยุ, ดูถูก, เนื้อหาที่ลามกอนาจารหรือเนื้อหาที่หยาบคายทางเชื้อชาติ หรือเนื้อหาใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดหรือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางอาญาก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรืออื่นๆ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
 24. คุณจะไม่เริ่มต้นและ / หรือมีส่วนร่วมในการส่งจดหมายลูกโซ่หรือโพสต์ / ส่ง "อีเมลขยะ" "สแปม" หรือการเผยแพร่อีเมลที่ไม่พึงประสงค์ไปยังบริษัท และ / หรือ ENTAPLAY เว็ปไซต์
 25. คุณจะไม่มีบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชี หากมีบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชีซึ่งระบุว่าเป็นของ หรือเกี่ยวข้องกับคุณ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิบัติต่อบัญชีนั้นเป็นบัญชีที่เชื่อมต่อกัน หรือปิดบัญชีดังกล่าวและยุติการใช้งานและการเข้าถึงเว็บไซต์ ENTAPLAY และบริการของคุณ
 26. คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายของเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่เป็นรายบุคคลและเพียงผู้เดียว
 27. รายละเอียดทั้งหมดที่คุณให้ไว้แก่เรา รวมถึงการไม่จำกัดของข้อมูลที่ให้ไว้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนบัญชีที่ส่งมาให้เราเป็นความจริงและถูกต้อง
 28. คุณจะใช้บริการเพื่อความบันเทิงส่วนตัวและไม่ใช้บริการเพื่อทำธุรกิจเชิงพาณิชย์หรือเพื่อหาเลี้ยงชีพ

การลงทะเบียนบัญชี

คุณต้องกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนเพื่อเปิดบัญชีบนเว็บไซต์

คุณยอมรับว่าคุณต้องแจ้งรายละเอียดส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตัวคุณเอง (รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการชำระเงิน) เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ การใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้จะต้องอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

คุณยืนยันว่าคุณจะให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นความจริงเกี่ยวกับรายละเอียดและข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้กับ บริษัท คุณต้องปรับปรุงรายละเอียดและข้อมูลในทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพื่อยืนยันชื่อและที่อยู่ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยืนยันชื่อและที่อยู่ของคุณทางไปรษณีย์และเพื่อให้สอดคล้องกับคุณทางไปรษณีย์ เราอาจใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ไว้ การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ ทำให้คุณสามารถเข้าถึง, ใช้งาน, ประมวลผลและเก็บผลการตรวจสอบหรือการยืนยันตัวตน

บัญชีของคุณต้องตรงกับชื่อและข้อมูลประจำตัวที่แท้จริงของคุณ และชื่อในการลงทะเบียนบัญชีของคุณต้องตรงกับชื่อบนบัตรเครดิตหรือบัญชีการชำระเงินอื่นๆ ที่คุณใช้เพื่อฝากเงินเข้าหรือรับเงินจากบัญชีของคุณ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณเกี่ยวกับบัญชีของคุณได้ตลอดเวลา และคุณยินยอมที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวทันที หากเราไม่สามารถตรวจสอบหรือยืนยันข้อมูลที่คุณให้ไว้หรือหากข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง ทำให้เข้าใจผิดหรือไม่สมบูรณ์ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการลงทะเบียนของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและโดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อคุณ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการลงทะเบียนของคุณโดยปราศจากการอ้างอิงถึงคุณ หรือโดยไม่ได้ระบุเหตุผลใดๆ และไม่รับผิดชอบต่อคุณ ในกรณีที่มีการตรวจสอบรายละเอียดการลงทะเบียนบัญชีไม่ถูกต้อง, หลอกลวงหรือไม่สมบูรณ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชี คืนเงินที่ฝากไปยังบัญชีที่ฝากเข้ามาและบิลเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ

คุณจะไม่ปลอมแปลงที่อยู่ Internet Protocol ("IP") หรือแทรกแซงด้วยวิธีใดๆ ของอุปกรณ์ใดๆ ที่คุณใช้ในการเข้าถึงไซต์ หรือทำการเพื่อป้องกันไม่ให้เราระบุที่อยู่ IP จริงของอุปกรณ์ใดๆ ที่คุณใช้ขณะเข้าถึงไซต์

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการจนกว่าเราจะยอมรับการลงทะเบียนของคุณ

เราอนุญาตให้มีบัญชีหนึ่งบัญชีต่อบุคคล, ที่อยู่, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, รายละเอียดการชำระเงินที่อยู่ IP หรืออุปกรณ์ (รวมทั้งอุปกรณ์สาธารณะ เช่น ห้องสมุด,ที่ทำงาน หรืออินเทอร์เน็ตคาเฟ่)

หากมีการค้นพบบัญชีผู้เล่นหลายบัญชี Entaplay ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับยอดโบนัสที่เหลืออยู่และ / หรือระงับบัญชีส่วนบุคคลเพิ่มเติมโดยไม่มีคำเตือนใดๆ

Entaplay ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเป็นสมาชิกแก่ผู้สมัครและระงับสิทธิ์การเล่นของผู้เล่นที่มีอยู่โดยไม่ได้รับอนุญาตตามที่บริษัทเห็นสมควร

การรักษาความปลอดภัยทางการเงิน

บริษัทถือเงินลูกค้าแยกจากเงินของบริษัท ซึ่งหมายความว่าเราได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อปกป้องเงินของลูกค้าโดยทำให้มั่นใจได้ว่าเงินลูกค้าจะไม่ถูกผสมกับเงินในบัญชีอื่นๆของบริษัทที่เราถืออยู่ ในกรณีของการล้มละลายของเรา เงินลูกค้าเหล่านี้จะได้รับการคุ้มครองและจะไม่ตกอยู่ในมือของผู้ชำระบัญชี

ข้อกำหนดการเดิมพันที่จะได้รับการยอมรับ

การเดิมพันทั้งหมดที่กระทำบนเว็บไซต์ ENTAPLAY จะขึ้นอยู่กับกฎของเกมที่เกี่ยวข้องกับแต่ละเหตุการณ์หรือเกม

บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดในการพิมพ์ หรือข้อผิดพลาดของมนุษย์ในการโพสต์ราคาอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพันใดๆ ที่ได้รับผลกระทบ (การเดิมพัน)

แม้จะมีข้อกำหนดอื่นใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเดิมพันใดๆ โดยปราศจากคำอธิบาย

เฉพาะเดิมพันที่ทำผ่านอินเตอร์เน็ตและ / หรืออุปกรณ์เท่านั้นที่จะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รูปแบบอื่นใดของการเดิมพัน (ไม่ว่าจะเป็นทางไปรษณีย์ อีเมล โทรสารหรืออื่น ๆ) จะไม่ได้รับการยอมรับและจะเป็นโมฆะ โดยไม่คำนึงถึงผลการเดิมพันซึ่งใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอย่างถูกต้องพร้อมกับเงินที่เพียงพอในบัญชีของคุณ และคุณได้รับการยืนยันจากเราว่าได้รับเดิมพันแล้ว การเดิมพันจะถือว่าได้รับการตรวจสอบเมื่อข้อความยืนยันปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าถูกต้อง หากมีการใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณอย่างถูกต้องขึ้นอยู่กับยอดเงินในบัญชีของคุณ

คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และรับผิดชอบต่อกิจกรรมและธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยใช้ชื่อหมายเลขบัญชีชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน (หรือการผสมใดๆ) โดยไม่คำนึงถึงว่าธุรกรรมดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคุณหรือไม่

คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบว่ารายละเอียดของการเดิมพันของคุณถูกต้อง เมื่อการเดิมพันของคุณถูกวางและได้รับการยอมรับจากเราแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ และถือว่าเป็นหลักฐานแน่ชัดของการเดิมพันที่คุณวางไว้

การเดิมพันทั้งหมดจะถูกบันทึกและบันทึกไว้ในฐานข้อมูลบันทึกการทำธุรกรรมของบริษัท และถือเป็นหลักฐานขั้นสุดท้ายของการทำธุรกรรมทั้งหมดและเวลาที่มีการทำธุรกรรม

การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าถูกต้องและเป็นที่ยอมรับโดยบริษัท เมื่อการยืนยันปรากฏในใบแจ้งยอดการทำธุรกรรมของคุณ

ยกเว้นประเภทเดิมพัน "ในการเล่น" การเดิมพันทั้งหมดที่วางไว้หลังจากเริ่มการแข่งขันจะถือว่าโมฆะ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการวางเดิมพันดังกล่าวหลังจากการแข่งขันเริ่มขึ้น

การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าไม่ถูกต้อง หากวางเดิมพันตอนที่ทราบผลการแข่งขันแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์โมฆะการวางเดิมพันดังกล่าว

โฆษณาเวลาเริ่มการแข่งขัน, คะแนน, ผลการแข่งขันและ ค้นหาและหรือข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ ENTAPLAY มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น

ผลของการแข่งขันจะตัดสินในวันที่มีข้อสรุปเพื่อการเดิมพัน เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นภายในกฎสำหรับแต่ละเหตุการณ์ การสอบสวนภายหลังใดๆ ที่อาจส่งผลต่อการตัดสินจะไม่ได้รับการยอมรับจากบริษัทหลังจากผ่านไปเจ็ดสิบสอง (72) ชั่วโมงนับจากการประมวลผล ภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากมีการประมวลผลผลลัพธ์ บริษัทจะรีเซ็ต / แก้ไขผลลัพธ์เนื่องจากข้อผิดพลาดของมนุษย์หรือข้อผิดพลาดในเว็บไซต์ที่อ้างอิง

ผู้ชนะของการแข่งขันหรือเกมจะถูกกำหนดในวันที่มีการสรุปการแข่งขันตามกฎของเกม

คุณรับทราบและยอมรับว่าราคาและอัตราเดิมพันจะมีการเปลียนแปลงและจะกลายเป็นราคาคงที่เมื่อวางเดิมพันแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเทคนิค บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยืนยันการเดิมพันที่อยู่ในสถานะ "รอดำเนินการ" หากเกมดำเนินการต่อโดยไม่มีเหตุการณ์ ยอดคงเหลือในบัญชีจะได้รับการปรับเพื่อให้สอดคล้องกับการวางเดิมพันในขณะนั้น

การตัดสินใจของบริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุดสำหรับการเดิมพันใดๆ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

คุณยอมรับอย่างเต็มที่และเห็นด้วยว่าซอฟต์แวร์สุ่มหมายเลข ("RNG") จะเป็นตัวกำหนดสับเปลี่ยนและแจกไพ่ และเหตุการณ์ที่สร้างขึ้นแบบสุ่มอื่นๆ ที่จำเป็นในเกม

ENTAPLAY ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการถอนหรือยึดเงินรางวัล สำหรับการวางเดิมพันที่ผิดปกติ การวางเดิมพันที่ผิดปกตินั้น ไม่จำกัด เพียงการวางเดิมพันประเภทใดประเภทหนึ่ง ซึ่งมีดังต่อไปนี้:

 • การเดิมพันแบบโปรเกรสซีฟ การวางเดิมพันที่ผู้เล่นเดิมพันโดยวางเดิมพันมากขึ้น 1 เท่าอย่างต่อเนื่อง
 • การเดิมพันรูเล็ตแบบครอบคลุม การเดิมพันใดก็ได้ที่รวมกันในเกมรูเล็ตที่ครอบคลุม 25 หรือมากกว่า (67%) จาก 37 หมายเลขที่ไม่เหมือนกันบนโต๊ะ
 • รูปแบบการเดิมพันฝั่งเดียวกันอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่าง: เดิมพันที่ด้านใดด้านหนึ่งของตารางอย่างต่อเนื่องบนโต๊ะเดียวกัน วางเดิมพันบนรูปแบบเดียวกัน 2-3 รายการต่อเนื่องบนโต๊ะเดียวกัน

 • การเดิมพันแบบกลุ่มกับผู้เล่นบนโต๊ะเดียวกัน อย่างมีการนัดหมายหรือวางแผน
 • เดิมพันครอบคลุมสูงแบบอื่นๆในคาสิโน ซึ่งจะวางเดิมพันครอบคลุมมากกว่า 2 ใน 3 ของตัวเลขทั้งหมดบนโต๊ะ

คุณยอมรับและเห็นด้วยว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ("WAP") ไม่มีความเสถียร บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการวางเดิมพันผิดพลาดใดๆ การเดิมพันทั้งหมดที่วางไว้จะขึ้นอยู่กับการบันทึกเดิมพันในระบบของเรา หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับการเดิมพันใดๆ ที่คุณวางไว้โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่: [email protected] หรือตรวจสอบบันทึกการเดิมพันในหน้าแจ้งรายการบัญชีของคุณ

การชำระธุรกรรมการเงิน

ในการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชื่อ ผู้ถือบัตรต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อที่ระบุในขั้นตอนการลงทะเบียน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการทำธุรกรรมใดๆ หากเกิดความแตกต่างระหว่างชื่อผู้ถือบัตรกับชื่อที่ระบุในขั้นตอนการลงทะเบียน

คุณต้องรับผิดชอบต่อการจ่ายเงินทั้งหมดที่ต้องชำระให้กับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับการชำระเงินใดๆ ที่คุณทำขึ้นหากเราสงสัยว่าคุณมีส่วนร่วมหรือพยายามที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ฉ้อโกง, ผิดกฎหมาย, ไม่ซื่อสัตย์, หรือไม่เหมาะสมในขณะที่ใช้ไซต์ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการมีส่วนร่วมในการจัดการเกมโดยใช้บัตรเครดิตที่ถูกขโมย หรือกิจกรรมการฉ้อโกงอื่นๆ (รวมถึงการปฏิเสธการชำระเงิน, การกลับรายการการชำระเงิน หรือการฟอกเงินอื่นๆ) บริษัทจะมีสิทธิ์ดำเนินการตามที่เห็นสมควรรวมถึงการปิดกั้นการเข้าถึงไซต์โดยทันที การระงับและ / หรือปิดบัญชีของคุณ (ร่วมกับข้อมูลประจำตัวของคุณ) กับเว็บไซต์เกมออนไลน์อื่น สถาบันการเงินหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ / หรือบุคคล หรือนิติบุคคลที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายในข้อมูลดังกล่าว บริษัทอาจดำเนินการทางกฎหมายต่อคุณ บริษัทมีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากคุณ

การชนะจะไม่รวมถึงจำนวนเงินเดิมพัน การเลือกที่มาจากประเภทต่างๆจะรวมกันเป็นเดิมพันหลายรายการหรือแบบสะสมซึ่งจะใช้กฎวงเงินชนะสูงสุดที่ต่ำที่สุด

หากเงินถูกโอนเข้าบัญชีของคุณด้วยความผิดพลาด คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งให้บริษัททราบถึงข้อผิดพลาดโดยไม่ชักช้า จำนวนเงินที่ชนะภายหลังจากข้อผิดพลาดก่อนที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบ ไม่ว่าจะเชื่อมโยงกับข้อผิดพลาดหรือไม่ก็ตามถือเป็นโมฆะและต้องคืนให้แก่บริษัท

การถอนเงินจากบัญชีของคุณ

เงินชนะของคุณจะถูกโอนไปยังบัญชีของคุณและอาจถูกเพิกถอนได้ตามข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ และเมื่อมีการจัดทำเอกสารการตรวจสอบความถูกต้องตามที่เราจะต้องขอ โดยปกติจะมีการระบุไว้ในรูปของสำเนาเอกสารประจำตัว (เช่น หนังสือเดินทาง, บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบอนุญาตขับขี่) และเอกสารยืนยันที่อยู่ของคุณ (เช่น ใบรายการสาธารณูปโภค)

เราจะไม่ปล่อยยอดเงินถอนไม่ว่ากรณีใดๆ หากมูลค่าเงินที่คุณฝากเข้ามายังไม่ถูกวางเดิมพันเต็มจำนวน

การถอนเงินออกจากบัญชีของคุณอาจทำได้เฉพาะในสกุลเงินเดียวกันกับที่มีการฝากเงินไว้ตามที่ผู้ออกบัตรของคุณยินยอม ยอดเงินชนะของคุณจะถูกฝากเข้าที่บัตรเครดิต, บัตรเดบิตหรือกระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกที่ใช้สำหรับการฝากเงินในบัญชีของคุณ ผู้รับเงินชนะจะต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ที่ฝากเงินที่ใช้วางเดิมพันบนเกมที่เกี่ยวข้อง

ค่าบริการธนาคารทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมการเดิมพันของคุณจะถูกชำระคืนโดยคุณ บริษัทมีสิทธิ์หักและขอชดเชยค่าใช้จ่ายข้างต้นจากยอดเงินที่คุณชนะหรือจากบัญชีของคุณแล้วแต่กรณี

หากคุณมีการขอระงับบัญชีชั่วคราว เราจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในการคืนยอดคงเหลือในบัญชีให้กับคุณตามข้อกำหนดในการให้บริการนี้

โบนัส/โปรโมชั่น

โบนัสสามารถใช้ในเกมได้เฉพาะตามกฎของเกมและ / หรือเงื่อนไขใดๆ ที่อาจระบุเฉพาะเมื่อคุณได้รับโบนัส

Entaplay ขอสงวนสิทธิ์ใน (ก) เสนอโบนัสให้กับผู้เล่นที่เลือก (ข) เพื่อปฏิเสธโบนัสหรือ (ค) ยกเลิกโบนัสใดๆ เมื่อใดก็ได้โดยอยู่ภายใต้การพิจารณาตามที่เห็นสมควร

คุณไม่มีสิทธิถอนเงินโบนัสใดๆ และคุณไม่สามารถนำเงินเข้าบัญชีของคุณโดยไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎของเกมที่มีผลบังคับก่อน, ปราศจากการจำกัด, จากพิจารณาผู้มีคุณสมบัติหรือการจำกัด

บริษัทขอสงวนสิทธิ์โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ แก่คุณหรือบุคคลอื่นใด, ในการถอนหรือแก้ไขโบนัสหรือโปรโมชั่นดังกล่าวและ / หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะที่กำหนดไว้ได้ตลอดเวลา

หากคุณไม่ต้องการรับโบนัสหรือโปรโมชั่นใดๆ กรุณาติดต่อทีมงานของผู้ให้บริการ (ฝ่ายบริการลูกค้า) หลังจากที่คุณได้ฝากเงินแล้ว แต่ก่อนที่คุณจะวางเดิมพันและขอให้ยกเว้นคุณจากโปรโมชั่น คุณสามารถขอให้ยกเว้นจากโปรโมชั่นและโบนัสเพิ่มเติมได้โดยติดต่อเราได้ตลอดเวลา

โบนัสและโปรโมชั่นจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการให้บริการเฉพาะโบนัสและข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปของ Entaplay

การปฏิเสธและการจำกัดความรับผิดชอบ

การเข้าร่วมในเกมจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว ในการเล่นเกมคุณยอมรับว่าคุณไม่พบเกมหรือบริการที่น่ารังเกียจ ไม่เหมาะสม ไม่เป็นธรรมในลักษณะใดๆ

เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่ได้ระบุถึงความถูกต้องตามกฎหมายของการพนันออนไลน์ในต่างประเทศและนอกชายฝั่ง ในขณะที่บางประเทศมีการพนันออนไลน์บนบกและ / หรือนอกชายฝั่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราไม่ได้ตั้งใจให้ทุกคนใช้เว็บไซต์นี้และ / หรือบริการที่การใช้นั้นผิดกฎหมาย ความพร้อมในการให้บริการและเว็บไซต์ไม่ควรตีความว่าเป็นข้อเสนอ การชักชวนหรือการเชิญโดยเราเพื่อใช้ไซต์ในประเทศใดๆ ที่การใช้นั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้กับคุณตลอดเวลาและคุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่สมบูรณ์ในการใช้ไซต์และบริการ

ภายใต้ไม่มีเหตุการณ์ รวมถึงความประมาท บริษัทรับผิดชอบความเสียหายหรือความสูญเสียโดยไม่จำกัด ที่ถือว่าหรืออ้างว่าเป็นผลมาจากหรือเกิดจากไซต์หรือเนื้อหาเว็บไซต์ รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดเฉพาะความล่าช้า หรือการขัดจังหวะในการดำเนินงานหรือการส่งผ่าน การติดต่อสื่อสาร ความล้มเหลวของสายการใช้หรือการใช้เว็บไซต์ หรือเนื้อหาในทางที่ผิด หรือข้อผิดพลาด หรือการละเว้นใดๆ ในเนื้อหา

บริษัทขอปฏิเสธการรับประกันใด ๆ การรับรองและความรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับบริการเว็บไซต์และข้อมูลซึ่งอาจจัดให้โดยบุคคลที่สามซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลและผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและจะต้องไม่อยู่ในบัญชีใดๆ จะต้องรับผิดต่อการผิดนัด หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงใดๆ ของคู่ค้าบุคคลที่สาม

ภายใต้ไม่มีเหตุการณ์ รวมถึงความประมาทของ, บริษัทที่เกี่ยวข้อง, พันธมิตร, คู่ค้า, เจ้าหน้าที่, พนักงานและตัวแทนรับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายทางตรงทางอ้อม ผลสืบเนื่องหรือความสูญเสียพิเศษทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการเข้าถึงหรือการใช้บริการเว็บไซต์ซอฟต์แวร์และข้อมูลหรือ การติดตั้ง หรือการใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่คำนึงถึงว่า บริษัทฯ ได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้หรือไม่

คุณรับทราบว่าข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดอาจมีลักษณะชั่วคราว และอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ดังนั้น คุณจึงควรรับทราบว่าข้อมูลนี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ได้เป็นคำแนะนำ หรือการชักชวน และไม่ได้เป็นเรื่องและจะไม่ถือเป็นพื้นฐานของการเป็นตัวแทนการรับประกันการผูกพันตามสัญญาหรือความเชื่อมั่นในส่วนใดส่วนหนึ่งของคุณ

คุณรับทราบและยอมรับว่าการปฏิเสธความรับผิดชอบและการยกเว้นความรับผิดทั้งหมดที่มีอยู่ในข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ ถือเป็นการจัดสรรความเสี่ยงและผลประโยชน์โดยยุติธรรมและสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่คุณให้ไว้แก่บริษัท คุณยอมรับว่าข้อจำกัดความรับผิดชอบและข้อจำกัดเหล่านี้จะต้องมีผลบังคับใช้ในขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต

หากมีความแตกต่างระหว่างผลที่แสดงบนอุปกรณ์ของคุณและเซิร์ฟเวอร์ของเรา ผลที่ปรากฏบนเซิร์ฟเวอร์ของเราจะใช้บังคับกับผลของเกม นอกจากนี้คุณเข้าใจและยอมรับว่า (ปราศจากอคติต่อสิทธิและการแก้ไขปัญหาใดของคุณ) บันทึกของบริษัท จะถือเป็นอำนาจขั้นสุดท้ายในการกำหนดเงื่อนไขในการเข้าร่วมเกมของคุณซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

บริษัทไม่รับผิดชอบในการรับประกันใดๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัยๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ให้ไว้กับคุณ "ตามสภาพ" และเราไม่รับประกันหรือรับรองใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพ, ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์, ความสมบูรณ์หรือความถูกต้อง

โดยไม่คำนึงถึงความพยายามของเราในการให้บริการที่มีคุณภาพความปลอดภัยและความปลอดภัยสูงสุด เราไม่รับประกันว่าบริการจะไม่หยุดชะงัก, ทันเวลาหรือปราศจากข้อผิดพลาด เพื่อให้ข้อบกพร่องดังกล่าวได้รับการแก้ไข, หรือบริการที่พบในที่นี้จะปลอดจากไวรัสหรือข้อบกพร่อง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ยับยั้ง แก้ไข ลบหรือเพิ่มบริการชั่วคราวหรือถาวร โดยอยู่ภายใต้การพิจารณาตามที่เห็นสมควรและไม่มีผลผูกพันที่จะแจ้งให้คุณทราบ และเราจะไม่ต้องรับผิดในทางใดๆ ต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นตามมาหรือการตัดสินใจของบริษัทในเรื่องนี้

การยกเลิก, การปิดบัญชีหรือการริบทรัพย์

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการชนะใดๆตามดุลยพินิจ และริบยอดเงินในบัญชีเดิมพันของคุณเพื่อยกเลิกการใช้งานหรือการเข้าถึงเว็บไซต์และ / หรือบริการของ ENTAPLAY และ / หรือระงับการให้บริการ / ยกเลิกบัญชีของคุณถ้า:

 1. เราพิสูจน์ได้ว่าคุณมีบัญชีกับเรามากกว่าหนึ่งบัญชี
 2. คุณฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไข, นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือกฎของเกม
 3. เราทราบว่าคุณได้เล่นที่เว็บไซต์เกมหรือบริการเกมออนไลน์ใดๆ และสงสัยว่ามีการฉ้อโกง หรือพยายามฉ้อโกง
 4. คุณเป็นพนักงานของบริษัท และ / หรือญาติสนิทของพนักงานบริษัท และบริษัทในเครือหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 5. คุณเป็นอดีตพนักงานและ / หรือญาติของอดีตพนักงานของบริษัท (และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท) ซึ่งการจ้างงานดังกล่าวสิ้นสุดลงไม่ถึงหกเดือนที่ผ่านมา
 6. ข้อมูลการลงทะเบียนของคุณไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิด
 7. คุณไม่ได้ส่งข้อมูลยืนยันตัวตนที่ถูกต้องตามที่เราร้องขอ
 8. คุณไม่ได้มีอายุต่ำกว่าที่กฏหมายกำหนด คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีหรืออายุขั้นต่ำตามกฎหมายในประเทศที่คุณพำนักอยู่ (ยึดตามอายุที่สูงกว่า) เพื่อเปิดบัญชี
 9. เราไม่สามารถพิสูจน์หรือตรวจสอบข้อมูลที่คุณให้ไว้ได้ หรือข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง ทำให้เข้าใจผิดหรือไม่สมบูรณ์ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและโดยไม่ต้องรับผิดต่อคุณ
 10. คุณได้ "เรียกเก็บเงินคืน" หรือทำให้เกิด "การเรียกเก็บเงินคืน" กับเรา หรือปฏิเสธการซื้อ หรือเงินฝากใดๆ ที่คุณทำไว้ในบัญชีของคุณ
 11. คุณได้อนุญาต (โดยเจตนาหรือไม่ตั้งใจ) ให้บุคคลอื่นใช้บัญชีของคุณ
 12. คุณฝากเงินที่มาจากการทุจริต, ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต
 13. คุณไม่ได้เปิดเผยว่าคุณอาศัยอยู่ในฝรั่งเศส, กวาเดอลูป, กายอานา, กรีซ, ฮ่องกง, มาร์ตินีก, เรอูนียง, สิงคโปร์, ไต้หวัน, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกาหรือดินแดนปกครอง และฟิลิปปินส์
 14. เราพิสูจน์ได้ว่าคุณได้ปลอมแปลง หรือแทรกแซง หรือทำตามขั้นตอนเพื่อปกปิดหรือแทรกแซงด้วยที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงไซต์ของเรา (เช่นการใช้ VPN แบบส่วนตัว)
 15. เราสงสัยว่าบัญชีของคุณได้รับการเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ฉ้อโกงหรือไม่สุจริต
 16. เราสงสัยว่าคุณมีส่วนร่วมหรือมส่วนในการสมรู้ร่วมคิด การจับคู่การเก็งกำไรการพนันตามหลักเกณฑ์การพนันหรือการโกงใดๆ ที่ทำขึ้นเพื่อพยายามฉ้อฉลบริษัท การสมรู้ร่วมคิดเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าสองคนหรือมากกว่าพยายามที่จะได้รับประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมเหนือผู้เล่นรายอื่นโดยแชร์ความรู้เกี่ยวกับเกมหรือข้อมูลอื่นๆ คุณอาจถูกห้ามไม่ให้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างถาวร และบัญชีผู้เล่นของคุณอาจถูกยกเลิกได้ทันทีหากคุณพยายามที่จะสมรู้ร่วมคิดหรือหมิ่นประมาทกับผู้เล่นคนอื่นๆ การพนันโดยชี้ขาดการเกี่ยวข้องกับการวางเดิมพันในทุกๆเหตุการณ์ที่เป็นไปได้เพื่อป้องกันผลกำไรของการเก็งกำไรโดยไม่คำนึงถึงผลการแข่งขัน นี่คือความสำเร็จโดยใช้ประโยชน์จากความแตกต่างระหว่างผู้เล่นบุ๊คมาร์ก
 17. คุณได้ใช้ VPN หรือโดยวิธีการอื่นใดที่พยายามจะปลอมตัว หรือซ่อนข้อมูลประจำตัวที่แท้จริงของคุณ หรือเขตอำนาจในการเดิมพัน
 18. การใช้เล่ห์เหลี่ยมในการรับโบนัสและ / หรือโปรโมชั่น

โปรโมชั่นมีข้อจำกัดสำหรับหนึ่งผู้เล่น เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนด ผู้เล่นจะไม่สามารถถอนเงินรางวัลใดๆ ได้จนกว่าจะได้รับข้อตกลงสำหรับโบนัสของแต่ละบุคคล เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโบนัสและเงินรางวัล หากมีการกระทำที่น่าสงสัยส่อไปในทางที่ฉ้อโกง

หากข้อกำหนดในการให้บริการถูกระงับและ / หรือบัญชีของคุณถูกปิดใช้งานตามข้อกำหนดในที่นี้การให้บริการจะถูกเรียกคืนและ / หรือ บัญชีของคุณได้รับการเปิดใช้งานหลังจากที่คุณดำเนินการแก้ไขที่จำเป็น (หากสามารถแก้ไขได้) และการแก้ไขดังกล่าวได้รับการตรวจสอบตามความพึงพอใจสูงสุดของเรา

บริษัทมีอำนาจในการดำเนินการบำรุงรักษาและการปิดบัญชีผู้ใช้ การตัดสินใจในการบริหารจัดการของบริษัทขึ้นอยูกับลักษณะของบัญชีของคุณ, การใช้บริการหรือเว็บไซต์, ถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถเปิดให้มีการทบทวนหรืออุทธรณ์ได้ ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือปิดบัญชีของคุณเมื่อใดก็ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราจะแจ้งให้คุณทราบอย่างเหมาะสมก่อนที่จะดำเนินการดังกล่าวเว้นแต่ว่าสถานการณ์จะกำหนดว่าเราไม่สามารถทำได้ตามกฎหมายหรือในทางปฏิบัติ

คุณสามารถปิดบัญชีของคุณได้ตลอดเวลาด้วยการแจ้งบริษัท โดยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและทางบริษัทจะจัดส่งเอกสารตามหลักเกณฑ์ที่จำเป็นตามที่เราต้องการ และจะคืนเงินทั้งหมดจากบัญชีของคุณให้คณโดยหักจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องใดๆที่เป็นของบริษัท

การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและการชดใช้ค่าเสียหาย

หากคุณฝ่าฝืนบทบัญญัติใดๆ ในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการดำเนินการตามที่เห็นสมควร รวมทั้งการยุติการเข้าถึงหรือการใช้บริการเว็บไซต์, ปิดกั้นการเข้าถึงของคุณโดยทันที, การยกเลิกบัญชีของคุณกับ ENTAPLAY ยึดเงินทั้งหมดที่ถือในบัญชี ENTAPLAYที่เกี่ยวข้อง และ / หรือดำเนินการตามกฎหมายต่อคุณ

คุณยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหาย, ปกป้องและรักษาความปลอดภัยของบริษัทอย่างเต็มที่ และผู้ถือหุ้น, กรรมการ,พนักงาน, เจ้าหน้าที่, ผู้ได้รับใบอนุญาต, ผู้ให้อนุญาต, บริษัทในเครือและ บริษัทย่อย จากการเรียกร้องความรับผิดชอบความเสียหาย, ความสูญเสีย, ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายรวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและ ค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก:

 1. การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขและ / หรือกฎของเกมทั้งหมดหรือบางส่วนของคุณ:
 2. การฝ่าฝืนกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลที่สาม และ / หรือ
 3. คุณใช้บริการและ / หรือเว็บไซต์หรือใช้โดยบุคคลอื่นที่เข้าถึงบริการและ / หรือเว็บไซต์โดยใช้รายละเอียดการเข้าสู่ระบบของคุณไม่ว่าจะโดยได้รับอนุญาตหรือไม่ก็ตาม

การมีสิทธิก่อน

กฎของเกมและข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใช้และการเข้าถึงบริการและ / หรือไซต์จะเป็นส่วนสำคัญของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

ข้อขัดแย้งใดๆ ระหว่างบทบัญญัติของกฎของเกมข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใช้และการเข้าถึงบริการและเว็บไซต์และ / หรือข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะต้องได้รับการพิจารณาโดยบริษัท ด้วยความเห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว

การโต้แย้ง

หากคุณต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับลักษณะการให้บริการของบริษัท คุณควรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราที่: [email protected] พร้อมรายละเอียดการร้องเรียนของคุณ เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหาการร้องเรียนตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ขั้นตอนการร้องเรียน - ในขั้นตอนแรกของการลงทะเบียนการร้องเรียน บริษัทฯ จะดำเนินการสอบสวนเรื่องนี้อย่างยุติธรรมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแจ้งให้คุณทราบถึงผลลัพธ์และ / หรือการตัดสินใจของเราโดยเร็วที่สุด คุณอาจต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมเอกสารหรือหลักฐานที่เหมาะสมเพื่อช่วยในการจัดการกับการร้องเรียนของคุณ

เบ็ดเตล็ด

ต้นฉบับภาษาอังกฤษของข้อตกลงและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวอาจได้รับการแปลเป็นภาษาอื่นๆ ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันหรือไม่ตรงกันระหว่างฉบับภาษาอังกฤษกับฉบับภาษาอื่นๆ ให้ยึดถือเวอร์ชันภาษาอังกฤษเป็นหลัก

หากบทบัญญัติใดๆ ของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้เป็นหรือกลายเป็นผิดกฎหมาย, ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ในเขตอำนาจศาลใดๆ จะไม่กระทบต่อความถูกต้องหรือความสามารถในการบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลใดๆ ของบทบัญญัติอื่นใดในเรื่อง

หัวเรื่องในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ใช้เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ส่งผลต่อความหมายหรือตีความบทบัญญัติใดๆ

หากบริษัท ผิดนัดหรือล่าช้าในการปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท รวมถึง, แต่ไม่จำกัดถึง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, ข้อจำกัดของรัฐบาล, สงคราม, การจลาจล, การส่งหรือความล้มเหลวของระบบ ความล้มเหลวหรือการหยุดชะงักในการให้บริการด้านโทรคมนาคมหรือบริการบรอดแบนด์ และความล้มเหลวหรือการขาดแคลนอุปกรณ์หรือความล่าช้าดังกล่าวจะไม่เป็นการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

ความล้มเหลวหรือความล่าช้าของบริษัท ในการใช้สิทธิการแก้ไข, อำนาจหรือสิทธิภายใต้ข้อตกลงนี้จะถือเป็นการละเว้น หรือ การใช้สิทธิ, อำนาจหรือสิทธิพิเศษอื่นๆ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามที่เห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือสิทธิใดๆทั้งสิ้นในบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณไม่สามารถโอนสิทธิหรือข้อผูกพันใดๆ ของคุณภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการนี้

ไม่มีข้อกำหนดใดๆ ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จะต้องสร้างหรือมอบสิทธิ์หรือผลประโยชน์อื่นๆ แก่บุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้

ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จะต้องสร้างหรือถือว่าเป็นการสร้างความเป็นหุ้นส่วน, ตัวแทน การจัดการความเชื่อถือ, ผู้ได้รับมอบอำนาจหรือการร่วมทุนระหว่างบริษัท และคุณ

ข้อตกลงและเงื่อนไข, นโยบายความเป็นส่วนตัว ,EULA และกฎของเกม (ถ้ามี) เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับเนื้อหาในที่นี้และแทนที่ทั้งหมดก่อนหน้านี้และทำความเข้าใจหรือข้อตกลงก่อนหน้าฉบับเดียวกันหรือข้อตกลงที่เป็นอักษรหรือด้วยวาจาเกี่ยวเรื่องดังกล่าว

หากคุณมีคำถาม, ข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้หรือหากมีคำถามหรือคำแนะนำอื่นๆ เกี่ยวกับบริการหรือเว็บไซต์โปรดส่งอีเมลมาที่: [email protected]

แอพ
VIP
บล็อก
ติดต่อกลับ
ชื่อเต็ม
ยูสเซอร์เนม
เบอร์โทรติดต่อ *
Loading...
LIVE